Facebook Twitter
web--directory.com

Giải Pháp Quảng Cáo Internet

Đăng trên Bước Dều 21, 2022 bởi Donald Marcil

Trước khi bạn có thể chi tiêu đô la của mình, trước tiên bạn sẽ muốn nỗ lực trao đổi hàng hóa và dịch vụ bạn có cho các dịch vụ và sản phẩm mà bạn sẽ yêu cầu?

Đây chắc chắn là một vài quảng cáo về các giải pháp và ý tưởng internet:

 • Sản phẩm thông tin-Nó có thể là sách điện tử, "Làm thế nào chính xác" video, băng cassette, tạp chí, bản tin, điện tử được trả tiền, khóa học, v.v.
 • Không gian quảng cáo-Có thể là quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo ezine, quảng cáo ebook, quảng cáo tạp chí, quảng cáo báo chí, quảng cáo TV, quảng cáo fax, quảng cáo phân loại trực tuyến, v.v.
 • Hosting Web - Bạn có thể cung cấp một quảng cáo miễn phí cho dịch vụ lưu trữ trang web của mình trên trang web của riêng bạn để thay thế cho lưu trữ miễn phí hoặc giảm giá.
 • Phần mềm-Nó có thể dành cho phần mềm thuế, phần mềm tác giả trang web, phần mềm kế toán, phần mềm bản tin, phần mềm thiết kế đồ họa, vv
 • Viết/Chỉnh sửa-Nó có thể dành cho nội dung trang web, bài viết quảng cáo, thông báo PR, bài viết điện tử, sách điện tử quảng cáo, vv
 • Kế toán/BOKEEPING-Bạn có thể cung cấp một quảng cáo miễn phí trong giao dịch vì dịch vụ kế toán và đặt phòng của họ
 • Consulting-Đó có thể là tư vấn thị trường, tư vấn pháp lý, tư vấn máy tính/phần mềm, tư vấn kinh doanh, vv
 • Sao chép viết-Nó có thể dành cho tài liệu quảng cáo, danh thiếp, quảng cáo được phân loại, thư bán hàng, gói sản phẩm, quảng cáo biểu ngữ, sản phẩm quảng cáo, vv
 • Tài khoản Merchant - Bạn có thể cung cấp quảng cáo chèn miễn phí trong các gói sản phẩm của mình trong giao dịch để lựa chọn chấp nhận thẻ ngân hàng.
 • Truy cập Internet-Bạn có thể cung cấp quảng cáo bật lên miễn phí trên trang web của riêng bạn để giao dịch miễn phí hoặc chiết khấu truy cập vào Internet.
 • Có thể những quảng cáo này trên các giải pháp Internet hỗ trợ bạn tạo một gói.